نورمن شوارتسکف:
واقعيت آن است که شما هميشه می دانيد چه کاری بايستی انجام شود. قسمت مشکل قضيه، اجرای آن است.


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول