نیاز به گزینش و قربانی‌ کردن برخی ارزشهای غایی در پای ارزشهای غایی دیگر، بدل به بارزه پایدار گرفتاری بشر می‌شود.
آیزیا برلین


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول