«آزادي براي هواخواهان حكومت يا اعضاي يك حزب هرقدر هم كه پرشمار باشند، به هيچ رو به معناي وجود آزادي نيست. آزادي همواره و به ويژه يعني آزادي براي دگر انديشان. »
رزا لوگزامبورگ


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول