«آنها هر چقدر نويسنده را در ژرفاي بيشتري پنهان كنند سلولش هر چقدر دورافتاده‌تر، كوچك‌تر و ديوارهاي زندان هرچقدر سردتر و سخت‌تر نويسنده زنده‌تر و پوياتر خواهد بود.»
دن دلیلو


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول