سکوت...
قارقار...
زوزه باد...
صدای قل خوردن یک قوطی حلبی...
خس خس کاغذها...
قارقار...
افتادن قلم...
سکوت...
زمستان


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول