خدای بزرگ است اهورامزدا که این جهان را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید و برای مردم شادی آفرید.
داریوش کبیر
در مقام مقایسه بی‌طرفانه با ذکر و نیایش سطحی مسیحیان و نماز سرشار از ترس از غضب الهی مسلمین، شاید راز و نیاز اینان بیشتر به روحیه سالم انسانی نزدیک باشد.


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول