آهنگ این کنار را تعویض فرمودیم و آهنگ متن شجاع‌قلب را جایگزین کردیم. دلیل این تغییر و از آن بالاتر فلسفه وجودی آن بر خود ما نیز روشن نیست.


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول