فکر کردم اگر به مونیتور از کمی این طرف‌تر نگاه کنم رنگ‌های مرده‌اش زنده‌تر به نظر خواهد آمد.


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول