باید کلمه «صحیح» از زبان سیاست و کلمه «علت» از مکتب فلسفه حذف شود.
اوگوست کنت


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول