مطلوب‌ترین فاصله بین دو نقطه خط منحنی است.
می وست


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول