مسأله این نیست که اکثریت باید حکومت کند، بلکه آن است که چه نوع اکثریتی حکومت کند.
والتر لیپمن


نظرات:

اكثريته قريب به اتفاق!


مساله اين است كه اكثريت حكومت مي كند ؟؟؟؟


ياد نظريات آقاي مصباح افتادم.


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول