فهم یک جمله بسیار بیشتر از آنکه بتوانید فکر کنید با فهم یک تم در موسیقی شباهت دارد.
ویتگنشتاین


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول