چون ما هرگز با انسان‌هایی که از آینده آمده باشند ملاقات نکرده‌ایم پس در آینده ماشین زمان اختراع نخواهد شد.
استیون هاوکینگ


نظرات:

تكان دهنده بود ...


فرض می کنیم
ت0 : نقطه ای در روی محور زمان باشد که بیانگر حال است.
ت1 : نقطه ای در روی محور زمان است که در آینده ماشین زمان در آن اختراع می شود.
(نقاط کوچکتر از ت1 = گذشته برای نقطه ت1 محسوب می شوند) و ت1 می تواند بزرگتر از ت0 باشد.
پس احتمال اینکه در آینده ماشین زمان اختراع شود وجود دارد. ضمنا دلیلی وجود ندارد که این ماشین زمان قابل رویت باشد.


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول