خوش گفتن، خوش شنیدن، خوش خندیدن و خوش بودن یک تصمیم است.


نظرات:

و یک اضطرار


و يك لطفي كه در حق خودت و بقيه ميكني...


مشكوكي ميم


غیرممکن است تصمیم بگیری. غیرممکن است.


100%


تصميم به بي خيالي طي كردن اگر بگيري تمام خوشي ها نزديك ميشن


شک دارم.


نه!..یک ضرورت است.یک اجبار است.


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول