نمی‌گویم دانشگاه خانه و مخزن حقیقت است
و نمی‌گویم که دانشگاه، مسجد و معبد است حقیقت است.
هیچ‌کدام از این‌ها نیست و نباید باشد.
دانش نه خازن می‌خواهد و نه عابد.
دانشگاه جستجوگاه حقیقت است و چون چنین است
و چون حقیقت‌جویی با آزادی ملازمت دارد،
اگر یک‌جا به حکم سرشت و ساختار،
مستحق آزادی باشد
آنجا دانشگاه است.
دکتر عبدالکریم سروش

برای شانزده آذری که گذشت.


نظرات:

فراموش نمي كنيم"دانشگاه زنده است"


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول