فقط افرادی که ایمان قوی دارند می‌توانند رفاه شکاکیت مذهبی را تجربه کنند.
فردریش ویلهلم نیچه


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول