نظرات:

آنقدر فضای سرد فیلم خوشایند بود که باورم نمیشد یک روز فیلمی روسی بتواند جزو فیلم های مورد علاقه م قرار بگیرد.


"این چه قومیست محمد؟؟؟"
به روزم...


پایانش مرا به یاد کتاب وقتی نیچه گریست انداخت و آنگاه که چنین می گوید:
نه بازگرد ... با همه عذاب هایت.
آه بازگرد ... به سوی آخرین تنهایانت
همه سیلاب های اشک من،
به سوی تو روانند
و آخرین شعله قلب من به خاطر تو می سوزد.
آه باز گرد ... خدای ناشناخته من! ای درد و رنج من!


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول