روزی.
روزی ، شاید به همین زودی.
روزی از بیخ می‌کنم لنگری که ناوم را از دریاها به دور می‌دارد.
هانری میشو، ساحت جوانی، برگردان بیژن الهی


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول