phantom.jpg
I want you flat on your back. Helpless, tender, open with only me to help. And then I want you strong again. You're not going to die. You might wish you're going to die, but you're not going to. You need to settle down a little.
Phantom Thread


paterson.jpeg
I'm in the house
It's nice out
Warm
Sun on cold snow
First day of spring
Or last day of winter
My legs run up the stairs
And out the door
My top half here writing
Ron Padgett
Paterson


هر شب که بیرون می‌زنم تاریک است و ماشین آخر یک خاکی پارک شده. اطراف خاکی برهوت است و پشتش تپه مانندی است که از اوجش چند روز یکبار قطاری می‌گذرد. برف که می‌آید یک دست سفید می‌شود زمین. آسمان به جای سیاه و آبی، از نور شهر همیشه روشن است. جلوی پایم را خوب می‌بینم که تا مچ در برف نکوبیده می‌رود و قرچ قرچ زیر پایم صدا می‌کند. هر شب‌‌ همان جا از خودم می‌پرسم شدن یا نشدن هر کدام از این هزار واقعه به چه کارم قرار است بیاید. اصلاً شدن چه اهمیتی دارد مگر.

چای که می‌ریزد تعریف می‌کند دیروز با دختر هفت ساله‌اش در مورد مرگ حرف زده. من حتی به فکرم نرسیده بود که در مورد این چیز‌ها هم باید حرف زد. گفتگویشان را تعریف می‌کند و من یادم می‌رود گوش کنم. نمی‌دانم دختر را پیچانده و بحث را عوض کرده، یا مدرن بوده و رک و پوست کنده گفته چیست و چرا - اگر چرایی برایش بداند. شاید هم عارف است و برایش زمین و زمان را به هم دوخته. نمی‌دانم چه گفته و حتی نمی‌دانم چرا گوش نکردم. شاید نمی‌توانستم.

گمانم روزی و جایی تعریفی نوشته بودم، محکم و قرص. بعد چون می‌دانستم هیچ چیز ثابت و پا برجا نمی‌نماند دورش انداختم. انداختم که بعد‌ها به خامی خودم نخندم. اندختم ولی فراموش نکردم. حالا تعریف تغییر کرده. تغییرش ولی خنده دار نیست و بیشتر دلگیر است. حتی یقین ندارم که بعد از تغییر چیزی مانده یا دود شده و به هوا رفته. کاسه‌ای دارم لبریز و تهی.


Fargo12.jpg
There are no saints in the animal Kingdom. Only breakfast and dinner.
Fargo


Keep the company of those who seek the truth. Run from those who have found it.
Vaclav Havel


We have to believe in free will. We've got no choice.
Issac Bashevis Singer


[The Lawyer] had, of course, begun work straight away and was nearly ready to submit the first documents. They would be very important because the first impression made by the defence will often determine the whole course of the proceedings. Unfortunately, though, he would still have to make it clear to K. that the first documents submitted are sometimes not even read by the court. They simply put them with the other documents and point out that, for the time being, questioning and observing the accused are much more important than anything written. If the applicant becomes insistent, then they add that before they come to any decision, as soon as all the material has been brought together, with due regard, of course, to all the documents, then these first documents to have been submitted will also be checked over. But unfortunately, even this is not usually true, the first documents submitted are usually mislaid or lost completely, and even if they do keep them right to the end they are hardly read, although the lawyer only knew about this from rumour. This is all very regrettable, but not entirely without its justifications. But K. should not forget that the trial would not be public, if the court deems it necessary it can be made public but there is no law that says it has to be. As a result, the accused and his defence don't have access even to the court records, and especially not to the indictment, and that means we generally don't know - or at least not precisely - what the first documents need to be about, which means that if they do contain anything of relevance to the case it's only by a lucky coincidence. If anything about the individual charges and the reasons for them comes out clearly or can be guessed at while the accused is being questioned, then it's possible to work out and submit documents that really direct the issue and present proof, but not before. Conditions like this, of course, place the defence in a very unfavourable and difficult position. But that is what they intend. In fact, defence is not really allowed under the law, it's only tolerated.
Franz Kafka, The Trial, Translated by David Wyllie


[On origin of Runic alphabet] The word run in Saxon means "whisper," or what is spoken in a low voice. And that means "mystery," because what is spoken in a low voice is what one doesn't want others to hear. So runes means "mysteries"; letters are mysteries.
Jorge Luis Borges, Professor Borges: A Course on English Literature


In "Remembrance of Things Past," Marcel Proust's narrator says that the only true voyage of discovery is not to visit other lands but "to possess other eyes, to behold the universe through the eyes of another, of a hundred others, to behold the hundred universes that each of them beholds." This is one of the central projects of the humanities; it's certainly part of the pleasure we get from art and literature.
Paul Bloom, Imagining the lives of others, New York Times-The Stone


The steady state of mathematical research is to be completely stuck. It is a process that Charles Fefferman of Princeton, himself a onetime math prodigy turned Fields medalist, likens to ''playing chess with the devil.'' The rules of the devil's game are special, though: The devil is vastly superior at chess, but, Fefferman explained, you may take back as many moves as you like, and the devil may not. You play a first game, and, of course, ''he crushes you.'' So you take back moves and try something different, and he crushes you again, ''in much the same way.'' If you are sufficiently wily, you will eventually discover a move that forces the devil to shift strategy; you still lose, but -- aha! -- you have your first clue.
Gareth Cook, The Singular Mind of Terry Tao, New York Times


​Please accept from me this unpretentious bouquet of very early-blooming parentheses: (((())))
J.D. Salinger, Raise High the Roof Beam, Carpenters & Seymour: An Introduction


​Language does not match up to the complexity of things.
Jorge Luis Borges


- What do you think of Kokoschka's drawings?
- I do not understand them. Drawing derives from to draw, to describe, to show. All they show me is the painter's internal confusion and disorder. I saw his large picture of Prague at the Expressionist exhibition in the Rudolfinum. [...] In that picture the roofs are flying away. The cupolas are umbrellas in the wind. They whole city is flying in all directions. Yet Prague still stands - despite all internal conflicts. That is the miracle.
Conversations with Kafka, Gustav Janouch


How does a person feel when looking at the sky? He thinks that he doesn't have enough tongues to describe what he sees. Nevertheless, people have never stopping describing the sky, simply listing what they see... We have a limit, a very discouraging, humiliating limit: death. That's why we like all the things that we assume have no limits and, therefore, no end. It's a way of escaping thoughts about death. We like lists because we don't want to die.
Umberto eco, Interview with Der Spiegel in 2009


روزی.
روزی ، شاید به همین زودی.
روزی از بیخ می‌کنم لنگری که ناوم را از دریاها به دور می‌دارد.
هانری میشو، ساحت جوانی، برگردان بیژن الهی


www.flickr.com

قدیم‌ترها همین روز
قدیمی (پنج سال پیش)
انگیزش (شش سال پیش)
گم (هشت سال پیش)
ور دل (نه سال پیش)
شمشیر (ده سال پیش)
لئوپلد کرونکر (یازده سال پیش)
فکر کردم اگر به مونیتور (یازده سال پیش)
سکوت...قارقار...زوزه باد...صدای قل خوردن یک (دوازده سال پیش)

روزی روزگاری ترجمه
«دختر خوانده» از کلر کیگان
«بشقاب پرنده در کوشيرو» از هاروکی موراکامی
«ما به اينجا نرسيديم، خيلی سريع» از جاناتان سافرن فور

آرشيو موضوعی
بارگاه (26)،  هنگ (23)،  عرشه (11)،  ادبیات (7)،  کنعان (3)،  سفر (103)،  پاراگراف (174)،  قول (113)،  سی‌نما (78)،  تله‌ویزیون (13)،  آنيتا (11)،  این طرف آب (20)،  راپورت (23)، 

دیگران
باز هم از سر نو،  پنجره،  پیاده‌رو،  ترانه،  خواب زمستانی،  دم آشوب،  راز،  رویارویی کوتاه،  زن‌نوشت،  ساز نو آواز نو،  سر هرمس مارانا،  سی‌و‌پنج درجه،  عنکبوت،  کارپه دیم،  کمانگیر،  لانگ شات،  لحظه،  مریم گلی،  مهدیتیشن،  میچکا کلی،  نسخه‌ی قابل انتشار،  نشانه

آرشيو
Jan، 
Mar، 
Dec، 
Nov، 
Oct، 
Jan، 
Sep، 
Jul، 
Apr، 
Mar، 
Jan، 
Nov، 
Oct، 
Sep، 
Aug، 
Jul، 
Apr، 
Mar، 
Feb، 
Jan، 
Dec، 
Nov، 
Oct، 
Sep، 
Jul، 
Jun، 
May، 
Apr، 
Mar، 
Feb، 
Jan، 
Dec، 
Nov، 
Oct، 
Sep، 
Aug، 
Jul، 
Jun، 
May، 
Apr، 
Mar، 
Feb، 
Jan، 
Dec، 
Nov، 
Oct، 
Sep، 
Aug، 
Jul، 
Jun، 
May، 
Apr، 
Mar، 
Feb، 
Jan، 
Dec، 
Nov، 
Oct، 
Sep، 
Aug، 
Jul، 
Jun، 
May، 
Apr، 
Mar، 
Feb، 
Jan، 
Dec، 
Nov، 
Oct، 
Sep، 
Aug، 
Jul، 
Jun، 
May، 
Apr، 
Mar، 
Feb، 
Jan، 
Dec، 
Nov، 
Oct، 
Sep، 
Aug، 
Jul، 
Jun، 
May، 
Apr، 
Mar، 
Feb، 
Jan، 
Dec، 
Nov، 
Oct، 
Sep، 
Aug، 
Jul، 
Jun، 
May، 
Apr، 
Mar، 
Feb، 
Jan، 
Dec، 
Nov، 
Oct، 
Sep، 
Aug، 
Jul، 
Jun، 
May، 
Apr، 
Mar، 
Feb، 
Jan، 
Dec، 
Nov، 
Oct، 
Sep، 
Aug، 
Jul، 
Jun، 
May، 
Apr، 
Mar، 
Feb، 
Jan، 
Dec، 
Nov، 
Oct، 
Sep، 
Aug، 
Jul، 
Jun، 
May، 
Apr، 
Mar، 
Feb، 
Jan، 
Dec، 
Nov، 
Oct، 
Nov، 

جستجو
Loading
ای‌میل
peakovsky At gmail Dot com

فید